Arbejdsmetoder

Det er min holdning, at udviklingsmæssige processer ikke skal forceres, men understøttes.

Jeg har altid fokus på og inddrager kroppen i mit arbejde, idet samspillet mellem krop og psyke har afgørende betydning for vores velbefindende.

Alt efter problemstillingen anvender jeg – i tæt dialog med klienten forskellige psykologiske tilgange som tilpasses den enkelte. Det kan være en systemisk/narrativ tilgang, hvor fokus er relationer og de fortællinger, vi kan berette om vores liv, kultur og samfundsforståelse. Det kan være kognitiv terapi, som fokuserer på og søger at ændre negative tankemønstre. Hypnoterapi og mindfulnesstræning.

Helt basalt tager jeg udgangspunkt i den psykodynamiske psykologi, som er inspireret af psykologerne Freud og Jung. Den psykodynamiske psykologi tager udgangspunkt i, at vi alle er præget af vores opvækst og de relationer, vi har haft og de dertil knyttede oplevelser på godt og ondt. Dvs. der er altid en grund til, at vi har det som vi har det og som kan forklare vores mere eller mindre hensigtsmæssige reaktioner. Ved at gøre disse reaktionsmønstre bevidste er der også dannet grundlag for ændring og udvikling.

Grundlæggende arbejder jeg problemløsende og ressourcefokuseret via samtaleterapi og rådgivning. Jeg arbejder med respekt for de individuelle forskelle, der er i forhold til det enkelte menneske.

Har du lyst til at arbejde sammen med mig og/eller har du brug for yderligere info. Du finder mine oplysninger, ved at trykke på knappen herunder.