Tilskudsordninger

Tilskudsordninger

Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling, hvis du tilhører en af nedenstående personkredse:

 • røveri-, volds og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der som følge af misdannelser eller lignende ved barnet får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 • personer med let til moderat depression 18 år +
 •  personer med let til moderat angstlidelse – herunder OCD 18 år +

Unge mellem 18 og 24 år er som en midlertidig forsøgsordning berettiget til gratis psykologhjælp for angst og depression (kat. 10 og 11) i perioden fra 1. juli 2018 til 31. december 2021.

Husk henvisning fra din læge

Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser. Din læge skal skønne, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for.

Lægen kan som udgangspunkt henvise dig til psykologhjælp inden 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp.

Henvisning kan dog også udstedes senere og skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed. (Tidsbegrænsningen gælder ikke i forbindelse med incest/seksuelle overgreb, angst eller depression.)

Hvis du har været udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter samme retningslinjer.

En henvisning giver ret til max. 12 samtaler. Dog kan depressive og angste opnå  2 x 12 samtaler.

Private tilskudsordninger
Du kan være dækket af en eller flere forsikringer, der helt eller delvist dækker dine udgifter hos en psykolog.

Private sundhedsforsikringer
Du kan selv have tegnet en sundhedsforsikring eller du kan på din arbejdsplads være omfattet af en sundhedsforsikring, der dækker udgifter i forbindelse med besøg hos en psykolog.

Forsikringsselskaber
Nogle forsikringsselskaber dækker særlige former for kriseterapi.

Fagforeninger
Nogle fagforeninger dækker helt eller delvist psykologisk behandling af arbejdsbetingede kriser.

Sygeforsikringen Danmark
Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark gruppe 5, 2 eller 1 kan der opnås et tilskud på 200 kr. pr. konsultation udover det offentlige tilskud. For unge mellem 18 og 25 år er tilskuddet på 300 kr.

Afregning                                                                                                                                                                                                                                                Du kan betale kontant, med bank overførsel eller MobilePay.

Har du lyst til, at arbejde sammen med mig og/eller har du brug for yderligere info. Du finder mine oplysninger ved at trykke på knappen herunder.