Arbejdsområder

Jeg har primært arbejdet inden for det sundhedspsykologiske område

Det er hvad jeg brænder for og som har min store interesse.  Har bl.a. arbejdet med kræftpatienter og deres pårørende. Også arbejdet med personer med kroniske lidelser, som sclerose finder jeg vigtigt og dybt engagerende. Mennesker som befinder sig i deres sidste livsfase og deres pårørende er et både udfordrende, meningsfuldt og givende arbejdsområde. Samlet set arbejde, som har lært mig meget om de ressourcer mennesket er i stand til at mobilisere selv under de mest belastende omstændigheder.

Kvinder, mænd og par som kommer ud for efterfødselsreaktioner/kriser i forbindelse med fødslen af et barn. En begivenhed, som burde være og forventes at opleves som en af livets lykkelige begivenheder er et af mine interesseområder. Forskning viser at mellem hver 3. og 4. kvinde og hver 8. mand får en reaktion, som varer ud over 14 dage.

Endelig har de unge en stor plads i mit hjerte. Barndom og ungdom – en både sensitiv og vigtig periode i et menneskes tilværelse, hvor personligheden dannes og fremtidsplaner og livsforløb planlægges.

Et område, som også optager mig meget og som jeg synes fortjener opmærksomhed er Særligt Sensitive Mennesker (HSP – Highly Sensitive People) og Særligt Sensitive Børn og Unge. Et almindeligt, nedarvet personlighedstræk af en særlig høj grad af sensitivitet, som findes hos 15 – 20 procent af alle børn. Særligt sensitive mennesker er mennesker, som er født med en tendens til lettere at blive overvældet af store mængder input end normalt. Det kan være lys, lyde, lugte, berøring og at skulle være i større forsamlinger. Særligt sensitive mennesker har generelt en lavere stresstærskel og er mere udsatte for at udvikle depressions- og angsttilstande. De har behov for at blive mødt med forståelse frem for stigmatiserende omtale a la ”overfølsomme”, ”sarte” , ”ængstelige” eller ”reserverede”. Særligt sensitive mennesker bearbejder alle stimuli mere intensivt end gennemsnittet. Derfor er de ofte også kreative, begavede, dybsindige og har stor indlevelsesevne.

Jeg arbejder problemløsende og ressourcefokuseret via samtaleterapi og rådgivning. Jeg anvender bl.a. kognitive metoder, hypnoterapi, mindfulnesstræning og kropsorienterede øvelser. Læs mere under Arbejdsmetoder.